Removal order

Wanneer een vreemdeling aan de grens is geweigerd, ontvangt de vervoerder daarvan bericht van de ambtenaar die belast is met de grensbewaking (Koninklijke Marechaussee of Zeehavenpolitie). Dit bericht bestaat uit een removal order of een aanwijzing terugvoerverplichting rederij (formulier M30).

Met de removal order of de aanwijzing terugvoerverplichting rederij bevestigt de Nederlandse staat de claim op de vervoerder. Met de removal order of aanwijzing legt de Nederlandse staat een claim op de vervoerder om de grensgeweigerde terug te brengen naar de plaats waar hij zijn reis begon, of hem te vervoeren naar een andere plaats waar hij toegelaten wordt. Dit kan zijn het land van herkomst van de vreemdeling zijn, of een ander land waar zijn toelating is gewaarborgd.

Actie vervoerder

Op het moment dat de vervoerder een removal order ontvangt, kunnen er twee situaties van toepassing zijn.

  1. De vervoerder wordt door middel van de removal order verzocht de vreemdeling terug te vervoeren op de eerstvolgende gelegenheid. Meer informatie, bijvoorbeeld over de gewenste terugvervoerdatum, staat op het bijbehorende boekingsverzoek.
  2. Het is nog niet mogelijk de vreemdeling terug te vervoeren. De vervoerder hoeft nog niets te doen. Op het moment dat de vreemdeling het land kan verlaten, ontvangt de vervoerder een boekingsverzoek met hierin gedetailleerde informatie over het terugvervoer van de vreemdeling.

Mogelijke volgende stap in het proces: