Uitgezonderde kosten

Niet alle kosten die de overheid voor een grensgeweigerde vreemdeling maakt worden op de vervoerder verhaald. Kosten die gemaakt worden tijdens het uitzetten van een straf of het afwachten van de uitkomst van een toelatingsprocedure (de aanvraag van een verblijfsvergunning) worden niet doorberekend.

Een voorbeeld: een grensgeweigerde vreemdeling vraagt een verblijfsvergunning aan. Hij mag de uitslag afwachten in Nederland. Kosten die gemaakt worden in de periode dat de vreemdeling in de vreemdelingrechtelijke procedure zit, worden niet op de vervoerder verhaald.

Als een toelatingsprocedure gestart wordt na het opmaken van een boekingsverzoek, wordt de vervoerder daarvan op de hoogte gebracht met een annuleringsverzoek. Wordt het vergunningsverzoek afgewezen en blijkt dat de vreemdeling alsnog het land dient te verlaten? Dan ontvangt de vervoerder een opvolgend boekingsverzoek met nieuwe details voor het vertrek van de vreemdeling.

De kosten worden in dat geval berekend vanaf het originele boekingsverzoek tot aan het annuleringsverzoek en vervolgens vanaf het opvolgend boekingsverzoek tot aan het vertrek van de vreemdeling uit Nederland. Als de vreemdeling na een toelatingsprocedure een verblijfsvergunning krijgt, verhaalt de Nederlandse staat géén kosten op de vervoerder.