Bijzondere omstandigheden

In de persoonlijke gesprekken die de DT&V tijdens het terugkeerproces heeft met een vreemdeling bekijkt de medewerker onder andere of eventuele bijzondere omstandigheden van invloed kunnen zijn op het vertrek van de vreemdeling uit Nederland. Denk hierbij aan medische of schrijnende omstandigheden of omstandigheden waardoor de vreemdeling buiten zijn schuld er niet in slaagt zijn vertrek te realiseren.