Het terugkeerproces

Jaarlijks komen veel vreemdelingen naar Nederland in de hoop hier te kunnen wonen. Een aantal mag blijven, maar veel vreemdelingen moeten terug naar hun land van herkomst of naar een ander land.

Terugkeerproces volwassen vreemdelingen
©DT&V

In het Nederlandse terugkeerbeleid staat de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling voor zijn vertrek voorop. Bij het zelfstandige vertrek kan de vreemdeling ondersteuning krijgen van de Nederlandse overheid. Pas wanneer de vreemdeling niet zelfstandig vertrekt en geen hulp aanvaardt van de DT&V of een andere organisatie, gaat de DT&V over tot gedwongen vertrek.

Criminele, illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen worden zoveel mogelijk Nederland uitgezet vanuit de strafrechtelijke detentie.

Hier leest u hoe het terugkeerproces eruit ziet, wat de werkwijze is van DT&V en welke protocollen worden gevolgd.