U bent geweigerd aan de grens en u heeft geen asiel gekregen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft besloten dat u geen recht op asiel heeft. Omdat u geen toegang tot Nederland krijgt, moet u Nederland zo snel mogelijk verlaten. Tot dat moment verblijft u in vreemdelingenbewaring op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet.