U bent geweigerd aan de grens en u heeft in strafdetentie verbleven

U hebt geen toegang tot Nederland gekregen en daarom moet u Nederland zo snel mogelijk weer verlaten. Tot dat moment verblijft u in vreemdelingenbewaring op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet.