Uw asielaanvraag is afgewezen op grond van de Dublinverordening en u moet Nederland verlaten

Voordat u in Nederland aankwam bent u in een ander Europees land geweest. Dit wil zeggen dat dit andere land verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag en u Nederland moet verlaten.