Uw (toelatings)aanvraag is afgewezen en u moet Nederland verlaten

U woont in een asielzoekerscentrum (azc), Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL), een Gezinslocatie (GL) of een woning in een gemeente. Dit informatieblad geeft u informatie over uw vertrek uit Nederland omdat u geen verblijfsvergunning heeft gekregen of uw verblijfsvergunning is ingetrokken.