Europees reisdocument

Een Europees reisdocument is een soort reisdocument dat onder bepaalde voorwaarden afgegeven wordt door de Nederlandse overheid. Hiermee kan een vreemdeling uit Nederland vertrekken.

Een vreemdeling kan zonder geldige reisdocumenten op een Europees reisdocument terugreizen naar het land van herkomst als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het is niet mogelijk gebleken tijdig een (vervangend) reisdocument te krijgen van de betreffende autoriteiten in het land van herkomst of een derde land, of er zijn afspraken gemaakt met het desbetreffende land over het gebruik van een Europees reisdocument.
  • Er bestaan aanwijzingen op grond waarvan de nationaliteit en identiteit van de betrokken vreemdeling kan worden aangenomen.
  • Er bestaat een redelijke kans dat de betrokken vreemdeling wordt toegelaten in het land waar hij naar terug dient te keren.

Overige toepassingen

In de praktijk zijn er nog meer situaties mogelijk waarin de DT&V een Europees reisdocument zou kunnen gebruiken, zoals:

  • Er is geen buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland of omgeving.
  • De autoriteiten van het land waarnaar de vreemdeling dient terug te keren verstrekken geen laissez- passer, maar geven wel toestemming om de betrokken vreemdeling op een Europees reisdocument terug te laten keren.
  • Het Europees reisdocument dient als ondersteunend reisdocument bij de overdracht naar andere Europese landen in het kader van een Terug- en Overnameovereenkomst.