Mogelijkheden voor vertrek

Terugkeer is in beginsel alleen mogelijk als de vreemdeling beschikt over een geldig reisdocument. Elk land heeft immers grensbewakingsautoriteiten op de luchthaven of aan de landsgrenzen die nagaan of een persoon toegang tot het land krijgt. Heeft een vreemdeling geen reisdocument meer, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de vreemdeling terug te laten reizen.

Een regievoerder controleert als hij met de vreemdeling in gesprek gaat, welke documenten de persoon in kwestie bezit en welke mogelijkheden er zijn om de vreemdeling te laten vertrekken. Zo nodig wordt overgegaan tot het aanvragen van een vervangend reisdocument.