(Verlopen) reisdocument

Als een vreemdeling een geldig reisdocument heeft kan hij met zijn eigen reisdocument Nederland verlaten. Als de vreemdeling een verlopen reisdocument of verlopen identiteitsbewijs heeft, moet hij (of de DT&V) een vervangend reisdocument (laissez-passer) aanvragen. Er zijn echter ook situaties waarbij de autoriteiten van een land geen bewaar hebben tegen het toelaten van een vreemdeling met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs. Hiervoor moet de DT&V altijd toestemming vragen aan de vertegenwoordiging van het betreffende land.

Verlengen geldigheidsduur

Als de vreemdeling in het bezit is van een verlopen reisdocument, kan de vertegenwoordiging van het betreffende land aangeven dat de geldigheidsduur van het reisdocument verlengd moet worden. In dergelijke gevallen is het niet nodig een vervangend reisdocument aan te vragen.