Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Albanië.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert de vertegenwoordiging ten minste 5 werkdagen voor de vlucht.
 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.