Algemeen ambtsbericht Algerije

In dit algemene ambtsbericht wordt de huidige situatie in Algerije beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Algerije en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Algerijnse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten over de situatie in Algerije (laatstelijk 24 december 2003). Het algemene ambtsbericht beslaat de periode van januari 2004 tot en met mei 2005.