Algerije

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer is mogelijk.

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer is alleen mogelijk indien de vreemdeling over een geldig reisdocument beschikt. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 september 2021 geoordeeld dat er niet langer sprake van zicht op uitzetting is binnen een redelijke termijn naar Algerije indien voor het realiseren van dit vertrek een laissez passer nodig is. In haar uitspraak van 4 mei 2022 heeft de Raad van State dit nogmaals bevestigd.  

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije
Van Stolklaan 1-3
2585 JS Den Haag
Tel: 070 352 29 54
Fax: 070 306 19 61 / 070 354 02 22
Ambassade van Algerije