Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Angola.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez-passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal 12 werkdagen voor de vlucht.

 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is in weeshuis Mulemba adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.