Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Armenië.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert de vertegenwoordiging minimaal 5 werkdagen voor de vlucht.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.