Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Cambodja.

Informatieverplichting

Er geldt enkel een informatieverplichting voor Cambodja bij gedwongen terugkeer.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.