Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar China.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez-passer als de vluchtgegevens bekend zijn.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.