Reisdocumenten

Terugkeren naar Egypte kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Egypte terug te keren met een geldig of verlopen paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Engels).
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Bij het invullen van de aanvraag laissez-passer zijn de volgende punten van belang.

 • Invullen van minimaal vier of vijf namen
 • Datum en plaats geboorte (de geboorteplaats leeg laten, als het een plaats is die niet in Egypte ligt)
 • Laatst bekende adres in Egypte (straat, dorp, gemeente, district, zo uitgebreid mogelijk)
 • Naam, adres en telefoonnummers van familieleden.

Belangrijk

 • Elke burger met de Egyptische nationaliteit kan vanaf zijn 16e jaar een identiteitsdocument aanvragen. Vanaf 18 jaar kan een rijbewijs worden aangevraagd. Bij deze procedures worden verplicht vingerafdrukken afgenomen.
 • Alle aanvragen voor een vervangend reisdocument worden schriftelijk bij de Egyptische diplomatieke vertegenwoordiging ingediend. De aanwezigheid van (kopie) documenten draagt bij aan afgifte van een laissez-passer.
 • Als naar aanleiding van de - in onderzoek genomen - (kopie) documenten de Egyptische nationaliteit van de vreemdeling is vastgesteld, kan afgifte van een laissez-passer volgen. De Egyptische vertegenwoordiging geeft laissez-passers af voor zowel zelfstandig als gedwongen vertrek.

Palestijnen afkomstig uit Egypte

Palestijnen die in het bezit zijn van een geldig, door de Egyptische autoriteiten afgegeven vreemdelingenpaspoort, kunnen daarop naar Egypte terugkeren. De directie Internationale Aangelegenheden moet daarvoor een terugkeervisum bij de Egyptische ambassade aanvragen.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Egypte respecteert het ne bis in idem-beginsel en erkent buitenlandse vonnissen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Presentaties in persoon vinden plaats eens per 2 weken bij de Egyptische ambassade in Den Haag.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is over het algmeen een dag geldig. Voor verlenging is overleg met de vertegenwoordiging noodzakelijk. Op verzoek wordt de geldigheidsduur van een verlopen paspoort verlengd als de vluchtgegevens bekend zijn.