Vervangende reisdocumenten

Als er geen mogelijkheden zijn om de vreemdeling terug te laten reizen, is een vervangend reisdocument of laissez-passer nodig. Een laissez-passer, ook bekend als LP, is een reisdocument waarmee de diplomatieke vertegenwoordiging van een land een onderdaan in staat stelt eenmalig terug te reizen naar het betreffende land.

Vreemdelingen kunnen zelf een vervangend document aanvragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst. Wanneer het de vreemdeling niet lukt op deze wijze een vervangend reisdocument te krijgen, kunnen zij de DT&V vragen hierbij te bemiddelen.

Voordat een regievoerder van de DT&V besluit een laissez-passer aan te vragen, controleert hij eerst of de vreemdeling niet op een andere manier Nederland kan verlaten. Vervolgens verzoekt de DT&V de ambassade of consulaat van het (vermoedelijke) land van herkomst het vervangende reisdocument af te geven.