Ambtsbericht ne bis in idem Ethiopië

Uit het ambtsbericht ne bis in idem van 24 augustus 2015 blijkt dat een Ethiopiër die in het buitenland is veroordeeld, in Ethiopië voor hetzelfde misdrijf opnieuw mag worden vervolgd en berecht.