Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Ethiopië.

Informatieverplichting

Voor de feitelijke terugkeer moet aan de vreemdeling de brochure Hulp bij re-integratie voor terugkeerders gegeven worden.

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal tien werkdagen voor de vlucht.
 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.