Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Finland.

Informatieverplichting

Er geldt geen informatieverplichting voor Finland.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.