Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Gabon.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De regievoerder stuurt de vluchtgegevens minimaal tien werkdagen voor de vlucht naar de directie Internationale Aangelegenheden.
 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.