Reisdocumenten

Terugkeren naar Ghana kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Ghana terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  •  Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • Verklaring van nationaliteit, in het Engels ingevuld, bij voorkeur door de vreemdeling. De vreemdeling moet op het formulier zijn handtekening plaatsen. Als hij weigert levert dit echter geen problemen op.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Een vreemdeling die zelfstandig wenst terug te keren naar Ghana, kan eventueel met voorrang gepresenteerd worden. De vreemdeling dient hiertoe een verklaring op te stellen waarin hij/zij aangeeft vrijwillig terug te willen keren én waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij de verklaring niet onder dwang heeft opgesteld. De regievoerder voegt deze verklaring bij de laissez-passer aanvraag.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is een maand geldig. Verlengen is mogelijk.