Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Ghana.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal vijf werkdagen voor de vlucht.

Afdeling Boekingen informeert de Immigration Liaison Office Accra (ILO- Accra) over uitzettingen naar Ghana. Zij melden onder andere de volgende gegevens.

  • De gegevens van de vreemdeling die uitgezet wordt.
  • De vluchtgegevens.
  • Of de vreemdeling geëscorteerd of ongeëscorteerd reist.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.