Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Groot-Brittannië.

Informatieverplichting

Er geldt geen informatieverplichting voor Groot-Brittannië.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.