Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Indonesië.

Informatieverplichting

Vluchtgegevens moeten bekend worden gemaakt aan de diplomatieke vertegenwoordiging. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal zeven werkdagen voor de vlucht.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.