Reisdocumenten

Terugkeren naar Jordanië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Jordanië terug te keren met een geldig paspoort of met een paspoort dat maximaal tien jaar is verlopen.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Het is van belang dat de namen van de ouders en grootouders op het aanvraagformulier staan vermeld, daarnaast is het van belang dat tevens het 9-cijferige identiteitsnummer is genoteerd.
  • Op de digitale vingerslip moet de exacte naam én de vermelding van de Jordaanse nationaliteit vermeld worden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. Presentaties in persoon vinden op verzoek van de ambassade plaats.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is een maand geldig. Verlengen is mogelijk.