Reisdocumenten

Terugkeren naar Liberia kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Liberia terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Na een presentatie in persoon kan de nationaliteit van de vreemdeling worden vastgesteld. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft statements en non-statements af.
  • De diplomatieke vertegenwoordiging is niet zelfstandig bevoegd tot afgifte van een laissez-passer. Als bij de vreemdeling de Liberiaanse nationaliteit wordt vastgesteld, vraagt de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel toestemming voor afgifte van een laissez-passer bij de Immigratiedienst in Monrovia.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Verstrekken van strafrechtelijke informatie is niet mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan geen ambtsbericht ‘ne bis in idem en erkennen buitenlandse vonnissen’ uitbrengen op grond waarvan kan worden beoordeeld of strafrechtelijke gegevens kunnen worden verstrekt.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Voor de behandeling van laissez-passer aanvragen komt de diplomatieke vertegenwoordiging naar Nederland voor presentaties.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Drie maanden. Verlengen is niet mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging kan op verzoek en bij opgaaf van een door de vertegenwoordiging geaccepteerde reden, een nieuw laissez-passer verstrekken.