Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Maleisië.

Informatieverplichting

Nee.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.