Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Myanmar.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez-passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal vijf werkdagen voor de vlucht.

Belangrijk

  • Voor zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer dient de diplomatieke vertegenwoordiging ge├»nformeerd te worden over de vluchtgegevens.
  • Begeleiding door de Koninklijke Marreschaussee is een vereiste van de Myanmarese autoriteiten. De directie Internationale Aangelegenheden deelt de namen van de escorts minimaal vijf werkdagen voor vertrek met de diplomatieke vertegenwoordiging.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.