Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Myanmar.

Informatieverplichting

Ja, voor zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer is overlegging van vluchtgegevens nodig alsmede van de namen van de Kmar-escorts die de vreemdeling begeleiden bij terugkeer naar Myanmar. Begeleiding door de Kmar is een vereiste van de vertegenwoordiging. Tussen het ophalen van het laissez-passer en de vluchtdatum moet vijf werkdagen zitten.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.