Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Saint Vincent en de Grenadines.

Informatieverplichting

De regievoerder kan voor meer informatie contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.