Somalië

Vertrekmoratorium

Er geldt geen vertrekmoratorium.

Zelfstandige terugkeer

Zelfstandige terugkeer naar alle delen van Somalië is mogelijk.

Sinds 15 juni 2015 organiseert de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ook zelfstandige terugkeer naar Zuid- en Centraal Somalië. Dit is afgesproken in gesprekken tussen DT&V, IOM hoofdkantoor in Genève, IOM missie in Somalië en IOM Nederland.

Regievoerders kunnen ook Somalische vreemdelingen die zelfstandig willen terugkeren naar Zuid- en Centraal Somalië actief doorverwijzen naar IOM Nederland voor verdere assistentie. Deze mogelijkheid geldt dus ook voor Somalische vreemdelingen verblijvend in vreemdelingenbewaring die via het IOM AVRD (Assisted Voluntary Return from Detention) project wensen te vertrekken.

De Somalische doelgroep kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning (zoals REAN en HRT) en/of in natura ondersteuning in de vorm van een herintegratieproject (uit de Subsidieregeling Vrijwillige Terugkeer (SVT) of de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV)).

Gedwongen terugkeer

Gedwongen terugkeer naar gebieden die niet onder de controle van de Al-Shabaab staan is mogelijk.

DT&V heeft op 3 mei 2010 een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten met het ministry of National Security van de toenmalige Transitional Federal Government (TFG) van Somalië. Het MoU voorziet in zelfstandige en in gedwongen terugkeer van alle Somaliërs, ongeacht uit welk gebied zij afkomstig zijn en is geldig met ingang van 3 mei 2010. Op basis van het MoU is terugkeer, inclusief gedwongen terugkeer, mogelijk met een Europees reisdocument als vervangend reisdocument.

Somalië is momenteel met verschillende Europese landen in gesprek over terugkeer. De Somalische regering heeft Nederland laten weten aanvullende werkafspaken bij het MoU van 2010 te willen maken. Nederland is hierover in overleg met de nieuwe Somalische regering.

Contact diplomatieke vertegenwoordiging

Ambassade van de Federale Republiek Somalië
Avenue Franklin Roosevelt 66
1000 Brussel
Tel: +322 554 04 88
Fax: +322 649 28 88