Reisdocumenten

Terugkeren naar reisdocumenten kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Somalië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels). 
  • Formulier ‘aanvullende informatie t.b.v. LP-aanvraag’

Beide formulieren moeten zo volledig mogelijk ingevuld worden.

Belangrijk

Aanvullende informatie zoals geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummers van familieleden in Somalië is cruciaal. Zonder deze informatie kunnen de autoriteiten geen gedegen onderzoek verrichten. Voor een succesvol onderzoek dienen beide hierboven vermelde formulieren zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Indien er twijfel bestaat over de Somalische nationaliteit kan betrokkene op verzoek gepresenteerd worden.
 

Europees reisdocument

Een vreemdeling die niet in het bezit is van een geldig reisdocument kan wellicht terugkeren op een Europees reisdocument. De regievoerder dient hiervoor een aanvraag in bij de afdeling Bijzonder Vertrek.

Voorwaarden

Als er nog een toelatingsprocedure openstaat, dient deze met een intentieverklaring vrijwillige terugkeer (opgesteld in drievoud in het Nederlands, Engels en Somalisch) te worden ingetrokken. Hiermee geeft de vreemdeling aan dat hij wil terugkeren naar Somalië.

De vreemdeling overlegt daarnaast een handgeschreven brief/verklaring, met daarin de volgende onderdelen.

  • De vreemdeling wil terug naar zijn land van herkomst en zal alle medewerking verlenen aan zijn/haar terugkeer.
  • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon in Somalië.
  • Namen van beide ouders en grootvader van vaders kant.
  • De naam van de clan en subclan (indien mogelijk ook de naam van de chief van de clan).
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

In beginsel niet, maar er zijn uitzonderingen die afhankelijk zijn van de afkomst en achtergrond van de vreemdeling. De regievoerder neemt daarom in alle gevallen contact op met de Directie Stategisch Advies en Juridische Zaken.