Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Suriname.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een noodpaspoort als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal vijf werkdagen voor de vlucht.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.