Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Turkije.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een tijdelijk paspoort als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert de diplomatieke vertegenwoordiging minimaal vijf werkdagen voor de vlucht. Deze informatieplicht geldt ook als een T&O-aanvraag is ingediend en de Turkse vreemdeling alsnog op een geldig nationaal paspoort of n├╝fuskaart terugkeert.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.