Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar de Verenigde Staten van Amerika.

Informatieverplichting

De vluchtgegevens moeten bekend worden gemaakt aan de diplomatieke vertegenwoordiging. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal vijf werkdagen voor vertrek.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.