Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Vietnam.

Informatieverplichting

Bij het bepalen van de vluchtdatum dient rekening gehouden te worden met de omstandigheid dat de directie Internationale Aangelegenheden de laissez passer toezegging en kopie laissez-passer eerst per mail ontvangt. Vervolgens kan het nog drie tot vijf dagen duren voordat de originele laissez-passer via DHL wordt ontvangen.

De directie Internationale Aangelegenheden ontvangt de vluchtgegevens minimaal acht dagen voor de vlucht, omdat uiterlijk zeven dagen vóór vertrek de Vietnamese autoriteiten geinformeerd dienen te worden over de vluchtgegevens.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is van overheidswege adequate opvang aanwezig. De regievoerder neemt voor meer informatie contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.