Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Zambia.

Informatieverplichting

Nee.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot adequate opvang van een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.