Bijzondere groepen

Voor de volgende groepen vreemdelingen geldt een werkwijze die afwijkt van de reguliere werkwijze van de DT&V:

  • Slachtoffers mensenhandel
  • Gezinnen met kinderen en alleenstaande jongeren
  • Criminele vreemdelingen

Daarnaast kunnen speciale omstandigheden een rol spelen bij de voorbereiding van het vertrek.