Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Zuid-Afrika.

Informatieverplichting

Er geldt geen informatieverplichting voor Zuid-Afrika.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met een regievoerder Bijzonder Vertrek van de directie Internationale Aangelegenheden.