Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Zuid-Utrecht.

Informatieverplichting

Nee.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.