Basisvertrekondersteuning

Vreemdelingen die uit eigen beweging willen terugkeren naar het land van herkomst, kunnen hulp krijgen bij vertrek door middel van basisvertrekondersteuning.

Deze ondersteuning is bedoeld om het vertrek mogelijk te maken en voorziet in:

 • voorlichting en advies over de ondersteuning van vrijwillige terugkeer en herintegratie in het land van herkomst;
 • assistentie bij het verkrijgen en betalen van (vervangende) reisdocumenten en vliegtickets;
 • een beperkte ondersteuningsbijdrage voor de eerste levensbehoefte na terugkeer (€40-€200, afhankelijk van nationaliteit);
 • speciale voorzieningen voor kwetsbare migranten, te weten alleenstaande minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel en migranten met medische problematiek.

IOM: uitvoerder van het REAN-programma

De basisvertrekondersteuning wordt uitgevoerd door IOM onder het programma ‘Return and Emigration Assistance from the Netherlands’ (REAN) met steun van de DT&V. Alle migranten die naar Nederland zijn gekomen om zich hier voor lange tijd te vestigen en die over onvoldoende middelen beschikken om hun eigen terugkeer te organiseren, kunnen een beroep doen op de ondersteuning van IOM.

Doelgroep

De doelgroep van het REAN-programma bestaat in beginsel uit:

 1. Afgewezen asielzoekers;
 2. Asielzoekers die besluiten om hun asielaanvraag in te trekken;
 3. Vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning asiel die besluiten om hun verblijfsvergunning in te trekken;
 4. Vreemdelingen zonder verblijfsrecht.

Personen die de nationaliteit van de onderstaande landen hebben of een reguliere verblijfsvergunning of een asielvergunning voor onbepaalde tijd van een van de onderstaande landen, komen niet in aanmerking voor het REAN-programma:

 • een lidstaat van de EU;
 • landen die deel uitmaken van de EER en/of EVA;
 • een van de Europese microstaten (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Vaticaanstad);
 • een land dat behoort tot de top 35 van de hoogste inkomens per hoofd van de bevolking volgens de Wereldbank, inclusief Taiwan.

Op de REAN-landenlijst staan de nationaliteiten die geen gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.

Een vreemdeling komt ook niet in aanmerking voor het REAN-programma als hij de afgelopen vijf jaar de EU heeft verlaten, hetzij zelfstandig of gedwongen, met ondersteuning van de DT&V, het EU Reintegration Programme of de IOM.

Medische ondersteuning

Indien nodig kan IOM de vreemdeling ook medische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Onderzoek of de medicatie en/of behandeling ook in het land van herkomst beschikbaar zijn en wat de kosten hiervan zijn
 • Financiële ondersteuning ter bevordering van het verkrijgen van medicatie en/of behandeling
 • Doorverwijzing naar medische instellingen in het land van herkomst
 • Indien relevant: sociale of medische begeleiding tijdens de reis
 • Assistentie op het vliegveld bij vertrek, transit en bij aankomst
 • Eventueel krukken of een rolstoel voor de reis
 • Indien nodig: overdracht naar familie of een medische instelling

Contact met IOM

IOM houdt spreekuren op verschillende locaties, inclusief COA-opvanglocaties, detentiecentra en bij maatschappelijke organisaties. De bemiddeling van de IOM is gratis en zonder verplichtingen.
Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met de dichtstbijzijnde IOM-counsellor via 088-7464466.