Basisvertrekondersteuning

Vreemdelingen die uit eigen beweging willen terugkeren naar het land van herkomst, kunnen hulp krijgen van de IOM en Nederlands ngo’s om het vertrek  te realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een vlucht, een vervangend reisdocument of begeleiding op Schiphol, en met een kleine financiële bijdrage om in de eerste behoeften na aankomst te kunnen voorzien, inclusief de vergoeding van de reis van het vliegveld naar de eindbestemming.
Ook terugkeer naar een ander land dan het land van herkomst is mogelijk, zolang de toegang tot dat land is gewaarborgd.

Voor wie?

Alle vreemdelingen uit landen met een visumplicht die naar Nederland zijn gekomen om zich hier voor lange tijd te vestigen en die over onvoldoende middelen beschikken om hun eigen terugkeer te organiseren, kunnen een beroep doen op basisvertrekondersteuning. Op de REAN-landenlijst staan de nationaliteiten die gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.

 

IOM: uitvoerder van het REAN-programma

IOM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Return and Emigration Assistance from the Netherlands’ (REAN) programma dat gefinancierd wordt door de DT&V. Via dit programma worden vreemdelingen ondersteund bij hun daadwerkelijke vertrek uit Nederland. Vanuit de REAN-regeling worden o.a. voorlichting, (vlieg)tickets en begeleiding voor vertrek (op Schiphol) verstrekt.

De doelgroep van het REAN-programma bestaat uit:

 1. Afgewezen asielzoekers;
 2. Asielzoekers die besluiten om hun asielaanvraag in te trekken;
 3. Vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning asiel die besluiten om hun verblijfsvergunning in te trekken;
 4. Vreemdelingen zonder verblijfsrecht.

Uitgesloten van ondersteuning bij zelfstandig vertrek zijn:

 1. Vreemdelingen met de nationaliteit van een EU lidstaat of een van de 35 rijkste landen ter wereld;
 2. Vreemdelingen met een geldige (tijdelijke) verblijfsvergunning in een EU lidstaat of een van de 35 rijkste landen ter wereld.

Medische ondersteuning

Indien nodig kan IOM de vreemdeling ook medische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Onderzoek of de medicatie en/of behandeling ook in het land van herkomst beschikbaar zijn en wat de kosten hiervan zijn
 • Financiële ondersteuning ter bevordering van het verkrijgen van medicatie en/of behandeling
 • Doorverwijzing naar medische instellingen in het land van herkomst
 • Indien relevant: sociale of medische begeleiding tijdens de reis
 • Assistentie op het vliegveld bij vertrek, transit en bij aankomst
 • Eventueel krukken of een rolstoel voor de reis
 • Indien nodig: overdracht naar familie of een medische instelling

Contact met IOM

IOM houdt spreekuren op verschillende locaties, inclusief COA-opvanglocaties, detentiecentra en bij maatschappelijke organisaties. De bemiddeling van de IOM is gratis en zonder verplichtingen.
Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met de dichtstbijzijnde IOM-counsellor via 088-7464466.