Accountantsprotocol Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2019

Protocol inzake de door de accountant te verrichten werkzaamheden ten aanzien van de subsidieverantwoording van subsidieontvangers.