Bijlage 3 Formulier intrekking verificatie subsidieontvanger

Formulier waarmee de subsidieaanvrager het intrekken van de verificatie  van de vreemdeling voor deelname aan een terugkeerproject kan intrekken.