Bijlage 4 Matrix personeelskosten

Format met matrix voor loonkosten en uren in het kader van de Subsidieregeling OZV 2019.