IOM herintegratieondersteuning

Sommige vreemdelingen komen in aanmerking voor herintegratieondersteuning van IOM vanuit het REAN-programma. Deze hulp komt bovenop de basisvertrekondersteuning van IOM en is bedoeld om een nieuwe start te maken in het land van herkomst.

Logo IOM 2

De herintegratieondersteuning van IOM bestaat bijvoorbeeld uit:

 • hulp bij het opzetten van een klein bedrijf
 • hulp om een opleiding te kunnen volgen
 • het betalen van de kosten van een huis/appartement voor de eerste maanden
 • aanvullende ondersteuning voor alleenstaande minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel en personen met een medische aandoening.

Doelgroep

De herintegratieondersteuning van IOM is bedoeld voor vreemdelingen die:

 • Nederland zelfstandig willen verlaten.
 • De nationaliteit hebben van een van de landen op de REAN-lijst. (In sommige gevallen kunnen vreemdelingen in een kwetsbare situatie ook worden geholpen als ze hier niet aan voldoen.)
 • De vreemdeling, of degene die voor hem garant staat, beschikt niet over voldoende financiële middelen om het vertrek te bekostigen.
 • De Nederlandse overheid heeft geen bezwaar tegen het vertrek van de vreemdeling.
 • De vreemdeling heeft de afgelopen vijf jaar geen terugkeerondersteuning van IOM of de Nederlandse overheid ontvangen.
 • De vreemdeling is in bezit, of kan in het bezit komen, van een geldig reisdocument.
 • De aanvraag is niet onder valse voorwendselen gedaan.
 • De logistiek rond het vertrek kan op een veilige manier door IOM worden geregeld.
 • Indien van toepassing: de vreemdeling geeft toestemming dat alle procedures omtrent verblijf in Nederland worden stopgezet of dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken op het moment dat de vreemdeling Nederland verlaat.

Meer informatie

IOM houdt spreekuren op verschillende locaties, inclusief COA-opvanglocaties, detentiecentra en bij maatschappelijke organisaties. De bemiddeling van het IOM is gratis en zonder verplichtingen.
Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met de dichtstbijzijnde IOM-counsellor via 088-7464466.
Zie voor meer informatie en ervaringsverhalen de site van IOM Nederland en de brochure IOM Can Help You (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Chinees en Arabisch).