Stichting ROS - Vice Versa 5.0

Stichting ROS is een belangenbehartigingsorganisatie voor ex-asielzoekers en overige vreemdelingen zonder verblijfspapieren. Het project Vice Versa 5.0 is een onderdeel van de activiteiten en beoogt ondersteuning op maat bij zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst. Van belang is dat de terugkeerder de regie over zijn/haar leven weer in eigen hand neemt. De terugkeer is duurzaam in de zin dat de terugkeer plaatsvindt naar een veilige plek en de terugkeerder zich met een toekomstplan in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Het project Vice Versa 5.0 loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2021.

Logo ROS
©ROS

De ondersteuning bestaat uit de volgende elementen:

  • coaching bij terugkeer door een eigen terugkeercoach
  • inloopmiddagen met voorlichting, gesprekken, workshops en ontspanning
  • zoeken naar brondocumenten
  • begeleiding naar instanties en ambassades
  • begeleiding bij toegang tot medische zorg
  • contactherstel met familie/netwerk in land van herkomst
  • (vak)training, waaronder leertrajecten i.s.m. het Albeda College op het gebied van techniek, beauty en mode, computertraining en training ondernemersvaardigheden
  • opstellen van business/toekomstplan
  • een re-integratiebijdrage besteedbaar in het kader van het business/toekomstplan van (€1.500 per volwassene en €2.500- per kind). Dit bedrag kan in Nederland of in het land van herkomst worden gebruikt.
  • begeleiding en monitoring in samenwerking met lokale partners in land van herkomst tot een jaar na terugkeer

Doelgroep

Ex-asielzoekers en uitgeprocedeerden uit reguliere verblijfsprocedures in Nederland.

 

Meer informatie

Stichting ROS
Theo Miltenburg/Kim op het Veld
Hang 14
3011 GG Rotterdam
Twitter: @stichtingros
06 220 267 82 (Theo)
06 284 785 54 (Kim)
06 480 179 02 (Marije)
theo@stichtingros.nl
kim@stichtingros.nl
marije@stichtingros.nl
www.stichtingros.nl