Stichting ROS - Vice Versa 6.0

Stichting ROS is een belangenbehartigingsorganisatie voor ex-asielzoekers en overige vreemdelingen zonder verblijfspapieren. Het project Vice Versa 6.0 is een onderdeel van de activiteiten en beoogt ondersteuning op maat bij zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst. Van belang is dat de terugkeerder de regie over zijn/haar leven weer in eigen hand neemt. De terugkeer is duurzaam in de zin dat de terugkeer plaatsvindt naar een veilige plek en de terugkeerder zich met een toekomstplan in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Het project Vice Versa 6.0 loopt van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024.

Logo ROS
Beeld: ©ROS

De ondersteuning bestaat uit de volgende elementen:

  • ondersteuning van een terugkeercoach;
  • hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten;
  • contact leggen met familie en vrienden in thuisland;
  • inloopmiddag met andere terugkeerders;
  • maken van een business/toekomstplan;
  • geld voor het opstarten van een bedrijf en/of huur woonruimte: €1500 per volwassene en €2500,- per kind in natura. Dit bedrag kan in Nederland of in het land van herkomst worden gebruikt. Daarnaast krijgt iedere deelnemer €300,- bij vertrek op Schiphol, dit bedrag wordt uitgereikt door IOM op een debet card;
  • vaktraining in samenwerking met het Albeda College op het gebied van techniek, mode en beauty;
  • trainingen gericht op het starten van een onderneming;
  • contact en begeleiding na terugkeer, in samenwerking met partnerorganisaties, via internet of bezoek.

Doelgroep

Ex-asielzoekers en uitgeprocedeerden uit reguliere verblijfsprocedures in Nederland.

 

Meer informatie

Stichting ROS
Hang 14
3011 GG Rotterdam
Twitter: @stichtingros

06 284 785 54 (Kim)
06 206 821 29 (Reinout)
06 813 714 98 (Shushan)

kim@stichtingros.nl
reinout@stichtingros.nl
shushan@stichtingros.nl

www.stichtingros.nl