VluchtelingenWerk Nederland: Met Opgeheven Hoofd 4

Vluchtelingenwerk komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Ondanks alle inspanning en hoop mag niet iedereen in Nederland blijven. Door middel van deskundige begeleiding, maatwerk en in nauwe samenwerking met partnerorganisaties – Ngo’s – in het land van herkomst zetten we ons in voor een waardige terugkeer met perspectief. 'Met Opgeheven Hoofd 3' begeleidt asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning die besluiten terug te gaan bij hun terugkeer en re-integratie. Het project loopt van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2025.

Logo VluchtelingenWerk Nederland
Beeld: ©Logo VluchtelingenWerk Nederland

In het project Met Opgeheven Hoofd 3 krijgen (uitgeprocedeerde) asielzoekers begeleiding bij de voorbereiding op zelfstandige terugkeer en re-integratie in hun land van herkomst. We brengen hen hiervoor in contact met een partnerorganisatie met een netwerk en kennis van de politieke en economische situatie in het land van terugkeer.

VluchtelingenWerk ondersteunt via de partner-ngo's uitgeprocedeerde asielzoekers naar duurzame re-integratie in landen van herkomst. Besproken worden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, opnieuw contact leggen met familie, opleiding, medische zorg of huisvesting. Na terugkeer wordt de asielzoeker opgevangen door de partner in het land van herkomst die begeleidt bij de re-integratie.

Naast een kleine cash bijdrage wordt er een bijdrage in goederen en/of diensten geleverd om de mogelijkheden in het land van herkomst te verbeteren. Hiervoor wordt een geldbedrag gereserveerd. De partnerorganisatie zet het geld in overleg met de asielzoeker in om een goede start te kunnen maken in het land van herkomst. Tot een jaar na terugkeer begeleidt en monitort VluchtelingenWerk in samenwerking met de partnerorganisatie de terugkeerder.

Doelgroep

VluchtelingenWerk biedt re-integratieondersteuning in landen die in aanmerking komen voor zelfstandige terugkeerondersteuning, waar het ERSO netwerk een partnerorganisatie heeft en waarvan VluchtelingenWerk van mening is dat terugkeer veilig en waardig kan.

De doelgroep bestaat uit mensen uit een derde land die:

  • in afwachting zijn van een beslissing op hun asielverzoek tot verblijf in Nederland
  • een tijdelijke asielvergunning hebben en die vrijwillig terugkeren en bereid zijn hun vergunning op te geven
  • geen recht hebben op een verblijf in Nederland, uitgeprocedeerd zijn
  • kwetsbare migranten zonder asielachtergrond die geen verblijfsrecht in Nederland hebben

VluchtelingenWerk heeft partnerorganisaties in o.a.: Angola, Armenië, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Chili, DR Congo, Ecuador, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guinee Conakry, India, Irak, Ivoorkust, Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Mali, Malawi, Nepal, Niger, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Peru, Filipijnen, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Tadzjikistan, Togo, Vietnam, Zuid-Afrika.

Vraag VluchtelingenWerk naar de actuele landenlijst.

Het ERSO-netwerk

VluchtelingenWerk is lid van ERSO, wat staat voor European Reintegration Support Organisations. ERSO ondersteunt via een wereldwijd netwerk van partner-ngo's uitgeprocedeerde asielzoekers naar duurzame re-integratie in landen van herkomst. VluchtelingenWerk werkt aan het versterken van dit netwerk en de toegankelijkheid hiervan voor andere terugkeerorganisaties in Nederland.

VluchtelingenWerk onderhoudt ook de website RefugeeHelp - Terugkeer naar je land van herkomst met informatie over zelfstandige terugkeer en de ondersteuningsmogelijkheden per land, in verschillende talen.

Meer informatie

VluchtelingenWerk Nederland

Annet Ijff
06 - 484 31 693

Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
020 34 67 278
terugkeer@vluchtelingenwerk.nl

RefugeeHelp - Terugkeer naar je land van herkomst