VluchtelingenWerk Nederland: Met Opgeheven Hoofd 3

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Ondanks alle inspanning en hoop mag niet iedereen in Nederland blijven. Het project Met Opgeheven Hoofd 3 begeleidt asielzoekers die besluiten terug te gaan bij hun terugkeer en re-integratie.

Het project Met Opgeheven Hoofd 3 loopt van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2023.

Logo VluchtelingenWerk Nederland
©Logo VluchtelingenWerk Nederland

In het project Met Opgeheven Hoofd 3 krijgen asielzoekers begeleiding bij de voorbereiding op terugkeer en re-integratie in hun land van herkomst. Ze brengen hen hiervoor in contact met een partnerorganisatie met een netwerk en kennis van de politieke en economische situatie in het land van terugkeer.
VluchtelingenWerk is lid van ERSO (European Reintegration Support Organisations). Dit netwerk ondersteunt via een wereldwijd netwerk van partner-ngo's uitgeprocedeerde asielzoekers naar duurzame re-integratie in landen van herkomst. Besproken worden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, opnieuw contact leggen met familie, opleiding, medische zorg of huisvesting. Na terugkeer wordt de asielzoeker opgevangen door de partner in het land van herkomst die hem begeleidt bij de re-integratie.
Geleverd wordt een bijdrage in goederen en/of diensten om de mogelijkheden in uw land van herkomst te verbeteren. Hiervoor wordt een geldbedrag gereserveerd. De partnerorganisatie zet het geld in overleg met de asielzoeker in om een goede start te kunnen maken in het land van herkomst. Tot een jaar na terugkeer houdt VluchtelingenWerk op een aantal momenten via de partnerorganisatie contact over hoe het met de vreeemdeling gaat.

 

Doelgroep

(Ex-)asielzoekers of vluchtelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken, die zich willen voorbereiden op zelfstandige terugkeer. Vraag VluchtelingenWerk naar de actuele landenlijst.

 

Meer informatie

VluchtelingenWerk Nederland
Annet IJff
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
020 34 67 278
aijff@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl