Intrekking van de aanvraag

Het komt voor dat vreemdelingen de uitkomst van de asielaanvraag niet af willen wachten, maar besluiten terug te keren (spijtoptanten). 
 

Wanneer een vreemdeling zijn asielaanvraag wil intrekken, plant de IND doorgaans een gehoor over de intrekking. Vervolgens krijgt de vreemdeling een terugkeerbesluit opgelegd en mogelijk ook een inreisverbod. De IND informeert de ketenpartners over de intrekking van de asielaanvraag. 
Het is ook mogelijk dat de vreemdeling na zijn asielaanvraag besluit terug te keren naar het land van herkomst via IOM of DT&V. Hiermee wordt de asielaanvraag ingetrokken. De vreemdeling ondertekent hiervoor een verklaring bij vertrek.